Firma PEMES Gaca i Wspólnicy Spółka Jawna otrzymała dofinansowania na realizację projektów

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne 

I ) Projekty realizowane:

II) Projekty zakończone

 

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Firma PEMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dotację:

W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nasi Klienci: