Firma PEMES Gaca i Wspólnicy Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne


Projekt polega na budowie oraz wyposażeniu zakładu produkcyjnego w celu wdrożenia do oferty firmy innowacyjnej modułowej linii technologicznej do składania poduszek powietrznych, celem wprowadzenia do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnego produktu.

Projekt zakłada realizację inwestycji, której zasadniczą częścią jest zakup nieruchomości gruntowej (działki) oraz budowa hali przemysłowej z częścią biurową (która także będzie wykorzystywana w procesie produkcji nowego produktu) oraz wyposażenie budynku w sprzęt techniczny i wartości niematerialna i prawne konieczne do właściwej realizacji cyklu produkcyjnego nowego produktu „modułowej linii technologicznej do składania poduszek powietrznych”.

Informacje o projekcie

  • Beneficjent: Pemes Gaca i Wspólnicy Spółka Jawna
  • Tytuł Projektu: Wdrożenie nowej technologii i produkcja "modułowej linii technologicznej do składania poduszek powietrznych"

Aktualne zapytania ofertowe ( zip, pdf ):

Brak aktualnych zapytań.


Zakończone zapytania ofertowe ( pdf ):

1) „Budowa budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą” na dz. nr ewidencyjny 331/218 z obrębu 000-3 Cegielnia w gminie Radzymin z dnia 09.02.2018 - zakończone - wykonawcy:

  • Etap I -  INOHURT Sp. z o.o., siedziba/adres: ul. Nowa nr 32, 88-100 Inowrocław, cena oferty: 591.000,00 zł
  • Etap II -  WORK GROUP Sp. z o.o., siedziba/adres: Al. Krakowska 110/114 lok. 239, 02-256 Warszawa, cena oferty: 2.891.860,00 zł
  • Etap III - INOHURT Sp. z o.o. siedziba/adres: ul. Nowa nr 32, 88-100 Inowrocław, cena oferty: 483.326,07 zł

Szczegóły w załączonym zawiadomieniu:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2) „Budowa budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą” na dz. Nr ewidencyjny 331/218 z obrębu 000-3 Cegielnia w gminie Radzymin.

  • SIWZ - Zapytanie nr 02/POIR.03.02.02-00-0258/16.pdf
  • Załączniki.zip

Odnosząc się do zapisów pkt 2.4.3 SIWZ z dnia 19.12.2017, Zamawiający zakończył postępowanie ofertowe z dnia 19.12.2017 na "Budowę budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą" na dz. Nr ewidencyjny 331/2018 z obrębu 000-3 Cegielnia w gminie Radzymin, bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

3) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji „Budowa budynku przemysłowego” - zakończone - wykonawca: JARPEX Jarosław Modrzejewski, ul.Św. Teresy 5/9/112, 91-348 Łódź

 

4) Laser do znakowania części

Laser do znakowania części mechanicznych - zakończone - dostawca: FRANK GLASSE ELTRON

 

5) Drukarka 3D

Drukarka 3D - zakończone - dostawca: 3D Printers Sp. z o.o.

 

6) Ploter frezujący

Ploter frezujący - zakończone - dostawca: POLCOM Przemysław Kimla

 

7) Oprogramowanie do tworzenia schematów elektrycznych

Oprogramowanie do tworzenia schematów elektrycznych - zakończone - dostawca: AB MICRO Sp. z o.o.

 

8) Stacje robocze - ogłoszenie

Stacje robocze - zakończone - dostawca: MIB-NET Piotr Woźniak

 

9) Licencje oprogramowania sterującego

Licencje oprogramowania sterującego - zakończone - dostawcy:
Polcontrol Grzegorz Siwek (do modułów 1, 5, 6, 9),
AB Project Adam Pawlik (do modułów 2, 3, 10),
Proglint Przemysław Zgrzebnicki (do modułów 4, 8)

 

10) Licencje systemu do projektowania

Licencja systemu do projektowania - zakończone - dostawca: 3D PRO Sp. z o.o.

Nasi Klienci: